วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร) เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่) เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานบริการห้องพัก ห้องประชุม) เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง