วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่แบบบรรจุขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแชมพูแบบบรรจุขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยความจำ (RAM) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ เอส เอส ดี (SSD) พร้อมติดตั้ง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง