สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานบริการห้องพัก ห้องประชุม) เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร) เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดภายในของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่นอกอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง