วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนพฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกราฟิกและถ่ายทอดสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED ชนิดฝังฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตบทเรียนและจัดทำระบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไปยังสำนักปฏิบัติธรรม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งกล้องถ่ายภาพ และรีโมทถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ และกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง