วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ใบสั่งอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถิติการให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุม และการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สคบศ.
แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่/ย้าย/โอน มายัง สคบศ.
เชิญรับฟังแนวคิดดี ๆ จากครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ในรายการก้าวไปกับการศึกษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษา
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ การจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 24
นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566