สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ก้าวไปกับการศึกษาไทย เรื่องราวของครูประถมสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE ผลงานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ก้าวไปกับการศึกษาไทย
http://www.moeradiothai.net/web/ondemand/index

รับฟัง เรื่องราวของครูประถมสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE ผลงานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน Best Practice ผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5 ES โดยใช้ SCIT A+ MODEL

วิทยากรโดย นางเมตตา เทพประทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม จ.ราชบุรี และ นางสาวดวงพร ยังดี ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม จ.ราชบุรี

รายการ ก้าวไปกับการศึกษาไทย ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.00 MHz , ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 12.30-13.00 น. สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.moeradiothai.net หรือทาง แอปพลิเคชั่น ฟังเพลิน

ผู้ดำเนินรายการ : สุกัญญา จันทรสมโภชน์
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา