สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ก้าวไปกับการศึกษาไทย การถ่ายทอดแนวคิด การเขียนแบบครู คิดอย่างไร? เขียนอย่างไร? โดย ครูเจ้าของผลงานการเขียนหนังสือ ครูผู้ช่วย 101: 5 แนวคิดเพื่อพิชิตการสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้ได้ภายในครั้งเดียว
#ก้าวไปกับการศึกษาไทย
http://www.moeradiothai.net/web/ondemand/index    รับฟัง การถ่ายทอดแนวคิด การเขียนแบบครู คิดอย่างไร? เขียนอย่างไร? โดย ครูเจ้าของผลงานการเขียนหนังสือ ครูผู้ช่วย 101: 5 แนวคิดเพื่อพิชิตการสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้ได้ภายในครั้งเดียว
   วิทยากร โดย นายชวิศ ผิวเงิน ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
   รายการ ก้าวไปกับการศึกษาไทย ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.00 MHz , ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30-13.00 น. สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.moeradiothai.net หรือทาง แอปพลิเคชั่น ฟังเพลิน

   ผู้ดำเนินรายการ : สุกัญญา จันทรสมโภชน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา