สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ก้าวไปกับการศึกษาไทย ผู้นำการบริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
#ก้าวไปกับการศึกษาไทย
http://www.moeradiothai.net/web/ondemand/index

รับฟัง การถ่ายทอดประสบการณ์ ในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ผลงานรางวัล :โล่ประกาศเกียรติคุณ 'ผู้นำการบริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564' จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วิทยากร โดย ดร.ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รายการ ก้าวไปกับการศึกษาไทย ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.00 MHz , ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30-13.00 น. สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.moeradiothai.net หรือทาง แอปพลิเคชั่น ฟังเพลิน
ผู้ดำเนินรายการ : สุกัญญา จันทรสมโภชน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา