สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ก้าวไปกับการศึกษาไทย การถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านการสนับสนุนงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ก้าวไปกับการศึกษาไทย การถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านการสนับสนุนงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

#ก้าวไปกับการศึกษาไทย
http://www.moeradiothai.net/web/ondemand/index

รับฟัง การถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านการสนับสนุนงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วิทยากร โดย ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รายการ ก้าวไปกับการศึกษาไทย ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.00 MHz , AM 1161 KHz ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30-13.00 น.
สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.moeradiothai.net หรือทาง แอปพลิเคชั่น ฟังเพลิน
ผู้ดำเนินรายการ : สุกัญญา จันทรสมโภชน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา