สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมจิตอาสาเดือนสิงหาคม 2566 บริจาคขยะรีไซเคิลให้แก่วัดจากแดง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางณัฐชากานต์ เดวิส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สคบศ. ร่วมส่งมอบขยะไซเคิล ให้กับวัดจากแดง เพื่อนำไปทอเป็นผ้าไตธจีวธธีไซเคิล เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มอำนวยการ สคบศ.