Search

RSS

นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

********************************************************************************************

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มอบวุฒิบัตรแก่ผู้อบรมหลักสูตรารจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1 และพร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมฯ

show150759_01
show150759_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery