Search

RSS

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการประจำและนักการเมืองให้กับผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6
วันที่ 25 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

**************************************************************************

กิจกรรมการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห๊นกันภายในกลุ่มเพื่อร่วมกันสรุปในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับจากวิทยากร

สรุปประเด็นและนำเสนอความคิดที่ได้ในแต่ละกลุ่มซึ่งช่วยกันแก้ไขปัญหา และเมื่อจบการบรรยายได้มีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

show250659_02
show250659_02
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery