Search

RSS

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 3
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้อบรมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 3 

show280559_01
show280559_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery