Search

RSS

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 และพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.). รุ่นที่ 5
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

***************************************************************************************

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)

ผู้เข้ารับการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 และพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.). รุ่นที่ 5 

ภาพกิจกรรมและรูปหมู่ของคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 และคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5

show190459_01
show190459_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery