Search

RSS

     ภาพกิจกรรมโครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 (การพัฒนา เทมเพลตสำหรับระบบบริหารจัดการ : Instructional Design Template)โดยมีการถ่ายวิดีโอเพื่อนำไปจัดทำสื่อในรายวิชาและการสอนทำอนิเมชั่น ให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 2/1 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

***********************************************************************************

      กิจกรรมโครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 วันที่ 7 เมษายน 2559 การถ่ายวิดีโอเพื่อนำไปจัดทำสื่อในรายวิชา โดยอาจารย์ อนันต์  ราชาเดช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และอาจารย์ มนัญชัย ราชาเดช เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้

 

      กิจกรรมโครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 วันที่ 8 เมษายน 2559 การสอนใช้แฟลช เพื่อทำอนิเมชั่น มาประกอบให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น  โดยอาจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์ มาแนะแนำตัวอย่างสื่อและรูปแบบสื่อต่างๆ ก่อนที่จะฝึกใช้โปรแกรมแฟลชในการทำสื่อ

show070459_01
show070459_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery