Search

RSS

นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานการประชุมมาตราฐานการฝึกอบรม และบ่งชี้การฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

**********************************************************************************

 

show080359_04
show080359_04
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery