Search

RSS

นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ" รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 3/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

*****************************************************************************

 

show080359_03
show080359_03
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery