Search

RSS

การประชุมปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการกำหนดกรอบแนวทางในการศึกษารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

show160259_01
show160259_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery