Search

RSS

วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เชิงบวก จากอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภู่พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 


show080960_01
show080960_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery