Search

RSS

กิจกรรมประชุมและให้ความรู้ เรื่อง "บริหารจัดการเครือข่าย" ให้กับบุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และ นางชุติญา หิรัญคุปต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


show290860_1
show290860_1
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery