Search

RSS

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาฯ (CBSEL) โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายจาก ผศ.ดร. พรเกษม กันตามระ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนที่มีชีวิตชีวา และช่วงบ่ายบรรยาย โดยท่านศิริพร กิจเกื้อกูล กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย มีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


show220860_01
show220860_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery