Search

RSS

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(IIEP based Intensive Education Planning) รุ่นที่ 3 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในการอบรมหลักสูตรการว่างแผนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

show080860_01
show080860_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery