Search

RSS

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 12

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 เป็นการมวลองค์ความรู้ แนวคิด ทักษะบริหาร/ผู้นำ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน และรายงานการศึกษาดูงาน ของหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 โดยมีการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


show210760_02
show210760_02
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery