Search

RSS

นายอิสระ เสียงเพราะดี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย ให้กับนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


show120760_02
show120760_02
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery