Search

RSS

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 9

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้าผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของไทยเป็นการแสดงสัมมาคารวะ และสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และต่อจากนั้นจะเป็นการนำเสนอ IDP รายบุคคล ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)


 

การนำเสนอ IDP รายบุคคล โดยผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอ IS,GP ให้กับทีมวิทยากร เพื่อตรวจและให้ข้อเสนอแนะ

 

show220660_01
show220660_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery