Search

RSS

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการประสานงานทางด้านบริหารการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


 

show150660_01
show150660_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery