Search

RSS

ดร.วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ภาวะผู้นำแบบกระจายความเป็นผู้นำ ให้กับนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ ห้องอาคมจันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

 page 140660

 

show140660_01
show140660_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery