Search

RSS

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนะนำศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมสถานที่ภายในหน่วยงานสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   โดยดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในหน่วยงาน สคบศ.  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

 

 

show250560_01
show250560_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery