Search

RSS

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2 โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายของ คุณจุฑาธวัช อินทรสุขศรี อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพและการสื่อสารของผู้บริหาร/ผู้นำ โดย นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณมยุรา เศวตศิลา พร้อมคณะ
และ ช่วงเย็น เป็นการจัดทำ IDP รายบุคคล โดยผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอหัวข้อ IS,GP ให้กับทีมวิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำ IS,GP
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

page 300360

show300360_1
show300360_1
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery