Search

RSS

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารจาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และคณะบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

********************************************************************************************

 

คณะผู้บริหารจาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ เดินชมสถานที่รอบบริเวณหน่วยงานสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

show150260_01
show150260_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery