Black Ribbon
More... หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 2    

หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ..04 ส.ค.60

More... กิจกรรมการอบรมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4    

กิจกรรมการอบรมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4

การบรรยาย เรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการพัฒนากรอบความคิด จากทีมวิทยากรจากศูนย์จิตวิทยาการศึกษา..9 ส.ค.60

More... การต้อนรับ และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ    

การต้อนรับ และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะผู้บริหาร จาก Auckland University..9 ส.ค.60

More... หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รุ่นที่ 3    

หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รุ่นที่ 3

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการวางแผนการศึกษา..8 ส.ค.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.