More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

ช่วงเช้า ดร.สมโภชน์ นพคุณ บรรยายและให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเอง (IDP) สำหรับนักบริหาร ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง การประเมินสมรรถนะด้านการควบคุมตนเองและด้านทักษะทางสังคม ..16/มี.ค./59

More... หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/ปี2560    

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/ปี2560

นางสาวบุญทวี อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ พร้อมด้วยคณะ..15/มี.ค./60

More... หลักสูตรการวางแผนการึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา    

หลักสูตรการวางแผนการึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

การพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค..13/มี.ค./60

More... หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/ปี2560    

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/ปี2560

นางสาวบุญทวี อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ พร้อมด้วยคณะ..08/มี.ค./60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
วิสัยทัศน์หน่วยงาน :: เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล