Black Ribbon
More... การเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม    

การเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม โดย ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย..20 ก.ย.60

More... สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย    

สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Shiro Terashima จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น..12 ก.ย.60

More... หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4    

หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4

ดร. ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4..11 ก.ย. 60

More... หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    

หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 8 กันยายน 2560 กิจกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ..08 ก.ย.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.