Black Ribbon
More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 9    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 9

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของไทยเป็นการแสดงสัมมาคารวะ ..22 มิ.ย.60

More... สคบศ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนปาล    

สคบศ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนปาล

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนปาล จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้..23 มิ.ย.60

More... การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา    

การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาองค์การและเสริมสร้างสมรรถนะครู..19 มิ.ย.60

More... หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง รุ่นที่ 1    

หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง รุ่นที่ 1

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579" ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด..21 มิ.ย.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.