Black Ribbon
More... รมว.ศธ. เยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7    

รมว.ศธ. เยี่ยมชมและบรรยายพิเศษ กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง Education in THAILAND Evidence-based Policy ให้กับนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 และเยี่ยมชมสถานที่..20 พ.ค.60

More... กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5    

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ..19 พ.ค.60

More... การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ)    

การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ)

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูผู้นำ) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ..11 พ.ค.60

More... การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่)    

การพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่)

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา (ครูรุ่นใหม่) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ..10 พ.ค.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.