ติดต่อ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
60 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210

โทรศัพท์: 0 3432 1286, 0 3422 5400-2

โทรสาร: 0 3422 5399

http://www.nidtep.go.th

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

68 kmict
         
footer

สถานที่ตั้งหน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ที่อยู่ : 60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 0-3432-1286, 0-3422-5400-2 โทรสาร: 0-3422-5399

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2556