รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2564 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประการศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการพัฒนา การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย - กลุ่มอำนวยการ [รายละเอียด]
รายงานผลการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตร และแบบประเมินสมรรถนะ - กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์การกำหนดสมรรถนะและโมเดลสมรรถนะวิชาชีพศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 13 | Copyright©NIDTEP2018