บทความ

บทความวิชาการ การถอดบทเรียน เรื่อง “การพัฒนาครูมืออาชีพ ของมหานครฉงชิ่งในศตวรรษที่ 21” [ดาวน์โหลด]
Lesson Learnt Journal Professional Teachers Development of Chongqing Municipality in the 21st Century [ดาวน์โหลด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018