เรื่องล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์มินิบัสปรับอากาศเดินทางไปดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาะ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 4 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) รุ่นที่ 4
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์มินิบัสปรับอากาศเดินทางไปดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาะ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาสถานศึกษายุคเทคโนโลยีดิจิทัล
[รายละเอียด]
รายงานการบริหารโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563
[รายละเอียด]
สรุปผลการบริหารกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำระบบปฏิบัติการ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับ ครู กศน.
[รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 44 | Copyright©NIDTEP2018