เรื่องล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องแปลงสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและย้ายจุดใช้งานระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่ ด้านการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ National Educational Training Institutes in ASEAN NETI-A FORUM 2021
[รายละเอียด]
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยะมหาราช 2564
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ MOE Speech Contest
[รายละเอียด]
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องแปลงสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและย้ายจุดใช้งานระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่ ด้านการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนตุลาคม 2564
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม “ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี”
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกันยายน 2564
[รายละเอียด]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หลักสูตร Supervisors ยุค VUCA World เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทำงานในโลกที่ผันผวน
[รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 55 | Copyright©NIDTEP2018