เรื่องล่าสุด
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
แผนปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไปยังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
[รายละเอียด]
แผนปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
[รายละเอียด]
งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ. 2562
[รายละเอียด]
ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก รุ่นที่ ๓ (Capacity Building for Sustainable Education leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL)
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไปยังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคาร ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
[รายละเอียด]
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
[รายละเอียด]
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
[รายละเอียด]
รายงานผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
[รายละเอียด]
Visited today : 32 | Copyright©NIDTEP2018