เรื่องล่าสุด
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4 [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21" [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3 [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2564 [รายละเอียด]
[รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21"
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด]
คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[รายละเอียด]
ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษา“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”
[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ได้การรับคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21"
[รายละเอียด]

จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรลูกเสือ) ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนพร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานหน้าห้องควบคุมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[รายละเอียด]

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 4
[รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 3
[รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2564
[รายละเอียด]
ประการศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
[รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[รายละเอียด]CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 24 | Copyright©NIDTEP2018