รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนมิถุนายน 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 26 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 21 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 25 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 23 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 22 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 24 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 256 - [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 17 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 18 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - [รายละเอียด]
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 16 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 - [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018