จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตรพร้อมปกวุฒิบัตรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตรพร้อมปกวุฒิบัตรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาขยะไร้ควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้การชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพัก, ห้องปฏิบัติงาน และห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เดือนกรกฎาคม 2564 - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองน้ำตาล C4 ไม่ขยายข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
Previous     2   3   4   5   6   7   8   9   10       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018