จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานปรับปรุงและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย) - [รายละเอียด]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร) - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางไปสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018