จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) - [รายละเอียด]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอำนวยการ) - [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารไพโอเนียร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่นอกอาคารสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - [รายละเอียด]
1   2   3   4   5       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018