จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการ เลขที่ 60/8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018