จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราวเหมาจ่าย ณ ห้องประชุม 4103 และ 4203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018