จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License โปรแกรมประชุมทางไกล (VDO Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2564  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบไม้กั้นอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรลูกเสือ) ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
1   2   3   4   5       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018