จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องแปลงสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและย้ายจุดใช้งานระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่ ด้านการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการหน่วยจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ (งานเลขานุการของผู้บริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  - งานพัสดุ [รายละเอียด]
1   2   3   4   5       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018