จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการลู่วิ่งไฟฟ้าและจักรยานออกกำลังกายสปินไบค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไปยังพิพิธภัณฑ์และหอสมุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งและปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโต๊ะเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุมและห้องควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไปยังจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 35 | Copyright©NIDTEP2018