จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคาร ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิ - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัย ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
เอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์บังตาเหล็ก และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคาร ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 104 | Copyright©NIDTEP2018