จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแชมพูและสบู่เหลวบรรจุขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไปวัดหนองโพ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไปยังจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์บังตาเหล็ก และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ ๗๔๓๖ นครปฐม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์บังตาเหล็ก และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 112 | Copyright©NIDTEP2018