จัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เคเบิลทีวีและสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์บังตาเหล็ก และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างถนนบ้านพักชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 41 | Copyright©NIDTEP2018