จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นเวทีไม้ปาเก้และขอบเวทีห้องประชุมพุทธรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการพัฒนา นบศ.ศธ. รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระเบียง ทำทางลาดสำหรับคนพิการ และซ่อมปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 105 | Copyright©NIDTEP2018