จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมสำหรับปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่สบู่เหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคา ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเชล ขนาด 32 นิ้ว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 เครื่อง ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๑๕๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 22 | Copyright©NIDTEP2018