จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบควบคุมอุปกรณ์สัญญาณไร้สายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศสถาบันพัฒนาครู เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบดอัดสนามฟุตบอล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผ่นปูพื้นสำเร็จรูป และติดตั้งกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียมและชุดประตูเลื่อนคู่ ห้อง 3102 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไปยังจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 107 | Copyright©NIDTEP2018