จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเรียงกระดาษ - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกวุฒิบัตรผ้าไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตู้โดยสารปรับอากาศไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 136 | Copyright©NIDTEP2018