จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 61 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสี - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์แบบภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แขวนเสื้อสแตเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับมีบังตาพร้อมเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถนนคอนกรีตทางเข้า - ออก บ้านพักเรือนแถวชั้นเดียว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 256 | Copyright©NIDTEP2018