จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดยาป้องกันและกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงานทุกอาคารและบ้านพักราชการทุกหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือประกอบการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไปยังชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม หลักสูตร นบส. ศธ. รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 110 | Copyright©NIDTEP2018