จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรสถาบันพัฒนาครู ฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้และตกต่งสถานที่หน้าเวทีห้องประชุม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - งานพัสดุ [รายละเอียด]Visited today : 92 | Copyright©NIDTEP2018