ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศึกษาธิการภาค/รองศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด สมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - [รายละเอียด]
ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ., สอศ., กศน. และ สช. สมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - [รายละเอียด]
รับสมัครบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 - [รายละเอียด]
การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2) - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 - [รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 - [รายละเอียด]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ในลำดับที่ 1-100 และศึกษาธิการจังหวัด ในลำดับที่ 1-37) - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ 2 - [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018