ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) - [รายละเอียด]
ประกาศเลื่อนการฝึกอบรม โครงการทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร ของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11 – 14 - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 14 - 26 - [รายละเอียด]
ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษา รุ่นที่ 7 - 10 - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21" - [รายละเอียด]
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ - [รายละเอียด]
คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - [รายละเอียด]
ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษา“หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ได้การรับคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21" - [รายละเอียด]
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018