ประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ National Educational Training Institutes in ASEAN NETI-A FORUM 2021 - [รายละเอียด]
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยะมหาราช 2564 - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ MOE Speech Contest - [รายละเอียด]
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - [รายละเอียด]
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร Supervisors ยุค VUCA World เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทํางานในโลกที่ผันผวน” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - [รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตร Supervisors ยุค VUCA World เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทำงานในโลกที่ผันผวน” - [รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 31-35 - [รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รุ่นที่ 31 - 35 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom - [รายละเอียด]
1   2   3   4   5       Next


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
nidtepofficial

Visited today : 0 | Copyright©NIDTEP2018