การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)

แบบฟอร์มบทความวิจัย

1. แบบฟอร์มการส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ดาวน์โหลด PDF     ดาวน์โหลด WORD

2. รูปแบบการพิมพ์ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ดาวน์โหลด PDF     ดาวน์โหลด WORD

CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 45 | Copyright©NIDTEP2018