หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0

หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 [ PDF ]
ประวัติวิทยากรหลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 [ PDF ]
รายงานการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 [ PDF ]


CONTACT

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (NIDTEP)
60 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 [คลิกเพื่อดูแผนที่]
0-3432-1286, 0-3432-1289, 0-3432-1290
0-3422-5399, 0-3432-1288
 administrator@nidtep.go.th
nidtepofficial

Visited today : 56 | Copyright©NIDTEP2018